Thông tin về hình thức thanh toán và đổi trả hàng

1.      Quy định về Hình Thức Thanh toán

-         Thanh toán bằng tiền mặt/ hoặc chuyển khoản

-         Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận

-         Giá trị được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của chủ kinh doanh. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, chủ kinh doanh sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

2.      Chính sách đổi/trả hàng

Chính sách đổi / trả hàng

-  Khách hàng sau khi nhận các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng kiểm tra kỹ về số lượng, thành tiền/đơn giá

-  Trường hợp đổi/trả/thay đổi dịch vụ/sản phẩm nếu có xảy ra phải do hai bên thương lượng trên tinh thần hợp tác/tự nguyện và tôn trọng lẫn nhau,