Chính sách & quy định chung

1.    Chính sách & quy định chung

1.1                         Quyền và trách nhiệm của người bán hàng/cung ứng dịch vụ:

-                     Cung cấp đúng loại hàng hóa mà khách hàng đã lựa chọn

-                     Có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin về: nhu cầu, điều kiện vận chuyển…

1.2                          Quyền và trách nhiệm của người mua hàng:  

-                     Cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu, điều kiện vận chuyển; điều kiện đổi trả; chăm sóc khách hàng về sau…và các điều kiện khác (nếu có) cùng các yêu cầu cần thiết để người bán/cung cấp dịch vụ tư vấn đúng, chính xác các thực phẩm phù hợp nhất với khách hàng.

-                     Cùng thực hiện mọi vấn đề do hai bên thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, tự nguyện.

-                     Cung cấp đầy đủ thông tin như: Tên, Địa chỉ, Số điện thoại khi người mua có nhu cầu về việc người bán vận chuyển hàng hóa đến tận nơi

-                     Thanh toán cho người bán/cung cấp dịch vụ đầy đủ theo thỏa thuận giữa hai bên trong việc mua/bán sản phẩm.

1.3 Quy trình thực hiện:

-                     Bước 1: Khách hàng liên hệ với webiste  viphomes.vn  để xem sản phẩm/dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp để đặt mua.

-                     Bước 2: Người bán hàng tư vấn và lựa chọn chính xác loại hàng hóa/dịch vụ mà người mua yêu cầu.

-                     Bước 3: Thanh toán theo thỏa thuận và giá cả đã niêm yết

-                     Bước 4: Tiến hành giao hàng tận nơi/cung ứng dịch vụ trong trường hợp khách hàng có yêu cầu.

-                     Bước 5: Hoàn tất việc mua hàng/cung ứng dịch vụ